Nyomtatóbarát változat

Sodoma és Gomora

 

Az első századbeli történész, Iosephus Flavius feljegyzései szerint „Sodoma vidékén … mely teljesen leégett … még mindig megtalálhatók az égi tűz maradványai és az öt város nyomai még mindig láthatók”. Mind a Holt-tenger keleti-, mind a nyugati oldalán megtalálhatók két hamuvá vált város maradványai. Az egyik a Masada-hegy lábánál fekszik, és keresztülnyúlik a Holt-tenger keleti partjáig a Jordán oldalon, míg a másik a Sodom-hegy lábánál található. 1989-ben Ron Wyatt, amatőr régész végighajtott az ezen területek mellett elhaladó út mentén. Bár korábban már vagy 30-40-szer vezetett végig ezen az úton, ám ez alkalommal hirtelen városfalakat és épületeket vélt felfedezni. Megvizsgálván a területet, azt találta, hogy az ott lévő anyag fehér színű, míg az azt körülövező kőzet barna. Továbbá a fehér anyag nagyon határozott peremvonalakkal rendelkezik, amelyek mentén véget is ér, és amely mögött a barna kőzet található. Ezek a peremvonalak a város határvonalai is egyben, mely megmagyarázza a pontosan egyenes vonalakat és a tökéletes négyzet formát, mely a természetes földtanban nem jelentkezne. Az alábbi képek bemutatják a nagyon határozott peremvonalakat, melyek mentén a fehér hamu megszűnik és a barna kőzet elkezdődik. Az első kép a Biblia által említett öt városból hármat illusztrál (5 Mózes 29:23), melyekre Iosephus is utal. A másik két, hamuvá vált város északabbra található.

 

Megállván további kutatások végzésére, Ron azt találta, hogy ezekben a városokban épületszerű szerkezetek találhatók, melyek mind hamuból tevődnek össze.

 

 

Vannak ajtók, ablakok és különféle helységek, amelyekbe ma is beléphetünk.

Ron Wyatt olyan összekapcsolódó utcákat is talált, amelyeken még ma is végig lehet sétálni. Az utcák szintje sokkal alacsonyabb, hiszen az évezredek során, a területen végigzúduló futóárvizek elmosták az utcák eredeti szintjét.

Amint Ron az ősi városban sétálgatott, felismert olyan épületszerkezeteket, amelyekkel tipikusan egy kánaáni városban találkozhatnánk. Zikkuratokra és két – Keletre néző – Szphinx-re is rátalált, melyeket egy „templomhegyre” helyeztek, és amelyek a pogány isteneik dicsőítési helyéül szolgáltak.

 

 

 

 

Az egész tradicionális városfallal van körülvéve, pillérekkel támogatva. A legtöbb városfalat duplafalként építették, ami pontosan az, amivel itt, Gomorában is találkozhatunk.

 

 

 

Több oxidálódott bronz lándzsahegyet, sőt egy teljesen hamuvá vált csontvázat is találtak Sodomában. A csontvelő látható volt minden egyes csont végénél. Molekuláris frekvenciagenerátor segítségével, Ron arany sót is talált, mely a gőzölgő arany mellékterméke. A terület túlnyomó részét alkotó anyagból mintákat vettek, melyeket aztán meg is vizsgáltak, és az eredmények alapján tiszta hamunak bizonyultak (lásd 2 Péter 2:6). A körülövező anyag teljesen normális, barna kőzet. A nyilvánvaló kérdés az lehetne, hogy ha ezek a városok 3900 évvel ezelőtt el lettek pusztítva, hogyan lehetséges az, hogy a hamu nem tűnt el teljesen? A kutatások bebizonyították, hogy azok az anyagok, amelyeket kénnel égetnek el, olyan hamut hagynak hátra, melyek nehezebbek, mint az eredeti anyag.

A Biblia említést tesz arról, hogy „És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből” (1 Mózes 19:24). A kénkő – nevéből adódóan – kén, és pontosan, ahogy a Biblia leírja, Ron Wyatt kénköves golyók millióit találta beágyazódva ezekbe a tiszta, hamuszerű maradványokba.

A kén általában kristályos formában található meg, de ez a kén egyedi a világon, ugyanis gömbölyű, fehér és tömör, porszerű állaggal rendelkezik. A kén rendszerint 30-40 %-os kéntartalommal rendelkezik, míg ezek a kéngolyók 95-98 %-os tiszta kénből állnak. A kén szennyezettségét a fémek okozzák, melyek egykor az égés során kibocsátott hőt fokozták. 5000-6000 Fahrenheit fokon égnek, mely kb. 2760-3316 Celsius foknak felel meg. A kénkövet különféle teszteknek vetették alá a Tennessee állambeli Knoxville város Galbraith Laboratóriumában, valamint ezektől függetlenül Ross Patterson is végzett rajta vizsgálatokat Új-Zélandon. A kén általában sárga színű, és csak vulkánok, szulfidos érc telérek környékén, illetve anhidrites-, gipszes-, mészköves- és sódómos üledékes kőzetek mentén található meg.

A kénkövekről az is megállapítható, hogy egykor égésben voltak, ugyanis égési gyűrűk veszik őket körül, mely szintén egy olyan jelenség, amely nem jelentkezik a természetben. Ez a 98 %-os kén egyedi a bolygónkon – mert az égből érkezett.

Ezek a városok valóban páratlanok. Más városok, amelyek tűz vagy vulkánok által pusztultak el, – mint amilyen Pompeji is – egy felső hamuréteggel rendelkeznek, mely alatt azonban az eredeti anyag helyezkedik el. Itt viszont egész városokat láthatunk teljesen hamuvá válva, pontosan úgy, ahogy a Bibliában le van írva. 2 Péter 2:6 verse szerint „És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak”.

Néhányan úgy gondolják, hogy a hamuban lévő vonalak csak a természetes üledékképződés eredményei, ez azonban nem lehetséges, hiszen sok helyen függőlegesen futnak ezek a vonalak. Ez a jelenség valójában a termikus ionizáció eredménye, amely egy kémiai reakció egy táguló, majd fokozatosan összehúzódó lángra, amint az az anyagot égeti.

 

A hamut utólagosan vizsgálatoknak vetették alá, és 100 %-ban hamunak bizonyult, valamint azt is megállapították, hogy kalcium-szulfát és kalcium-karbonát összetételű, amit pontosan akkor tapasztalhatunk, amikor mészkövet kén jelenlétében égetünk.

Miért tárja fel Isten ezt-, és az összes többi felfedezést napjainkban? Ennek a felfedezésnek az üzenete, – az összes többi felfedezéshez hasonlóan – éppen úgy, ahogy Noé meg lett szabadítva, és a világ többi része megítéltetett, éppen úgy, ahogy Izrael gyermekei meg lettek szabadítva és az egyiptomi sereg megítéltetett, úgy a Sodoma és Gomora felfedezésének üzenete is az, hogy a nagyszerű és szörnyűséges ítéletnap hamarosan elérkezik. Ezért kérjük, legyen az Isten parancsolatait megtartó emberek oldalán! „Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik” (Lukács 17:28-30).

Az alábbiakban pedig megtekinthető a Sodoma és Gomora felfedezését bemutató kisfilm angol nyelven:

 

 

Forrás: https://www.covenantkeepers.co.uk/sodom.htm

Fordította: Szabó Szilárd

 
 További felfedezések / kapcsolódó anyagok: